Svetainė atnaujinama! Atsiprašome už galimus sutrikimus.

Teisinė informacija

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. 112 „DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTŲ BEI KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) GYVENTOJAMS“ PAKEITIMO  2015 m. gegužės 28 d. Nr. V-669

F025 pildymo taisyklės.pdf

F025 nauja forma.pdf

Nauja siuntimo į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą forma NDNT.doc

Įsakymas „DĖL MEDICININĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2016 M.  LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. V-983 „DĖL 2016 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. rugpjūčio 22 d. Nr. V-1016

Vilnius 

  1. P a k e i č i u 2016 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-983 „Dėl 2016 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“:

Krašto apsaugos ministras pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą Juozas Olekas

Kainyno papildymai.pdf

Atnaujinta: 2024 kovo 26, Antradienis 09:37