Viešoji įstaiga šakių ligoninė nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka Priėmimo skyriuje

Paruošta vadovaujantis Lietuvos Respublikos SAM ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 06 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189.

1. Priėmimo skyriuje nedarbingumo pažymėjimai išduodami tik asmenims, apdraustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesine liga socialiniu draudimu pateikus valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (toliau - draudimo pažymėjimas) arba valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutartį ligos, motinystės pašalpoms gauti (toliau - draudimo sutartis).

2. Jeigu asmuo į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi pasibaigus ambulatorinių įstaigų darbo laikui, pažymėjimą ambulatoriniam gydymui jam gali išduoti priėmimo skyriuje budintis gydytojas, bet ne ilgiau kaip 3 kalendorinėms dienoms. Tuo atveju, kai 3 kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis - iki pirmos darbo dienos pagal kalendorių.

Atnaujinta: 2024 kovo 26, Antradienis 09:18