Ligonių guldymo į šakių ligoninę tvarka

  1. Planinės hospitalizacijos tvarka.

Ligoniai guldomi į stacionarą planine tvarka, išnaudojus ambulatorinio gydymo galimybes arba nesant pakankamo efekto ambulatorinio gydymo metu.

Ligoniai stacionarizuojami pateikę asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų siuntimus (f.027/a).

Siuntime nurodoma:

- Siuntimą išdavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, ligonio pavardė, vardas, amžius, gyvenamoji vieta, darbovietė, pareigos.

- Ligos diagnozė, specialistų konsultacijos dėl tos ligos, atlikti tyrimai, taikytas gydymas, nedarbingumo pažymėjimo išdavimo data ir trukmė, gydymo tikslas.

Siuntime pageidautini tyrimai:

- bendras kraujo tyrimas;

- šlapimo tyrimas;

- krūtinės ląstos fluorograma;

- ginekologo konsultacija (moterims).

Jei ligonis atvyksta be siuntimo – apie stacionarinio gydymo būtinumą sprendžia priėmimo skyriaus gydytojai, budintys gydytojai ar atitinkamo ligų profilio skyrių vedėjai.

  1. Hospitalizavimo būtinosios medicinos pagalbos tvarka.

Atvykus ligoniu į priėmimo skyrių dėl būklės, kuri įeina į būtinosios medicinos pagalbos sąrašą, hospitalizavimo klausimą sprendžia priėmimo skyriaus gydytojas, budintis gydytojas arba atitinkamo ligų profilio skyriaus vedėjas. Siuntimas guldymui šiuo atveju nebūtinas.

Atnaujinta: 2020 lapkričio 23, Pirmadienis 12:11