Ligoninės administracija


Sekretorė

Vyr. gyd. pavaduotoja gydymo reikalams

Vyriausioji slaugos administratorė

Medicinos statistika

Vyr. buhalteris

Buhalterija

Vyr. gydytojas

Atnaujinta: 2020 lapkričio 25, Trečiadienis 22:00