Ligoninės administracija


Sekretorė

Vyr. gyd. pavaduotoja gydymo reikalams

Vyriausioji slaugos administratorė

Medicinos statistika

Vyr. buhalteris

Buhalterija

Vyr. gydytojas

Atnaujinta: 2021 gegužės 06, Ketvirtadienis 15:48