Naujienos

Projektai

2022 04 13


Projektas Nr. J02-CPVA-V-06-0001

„Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir Europos socialinio fondo lėšomis

Veiksmų programa: Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
Projektą įgyvendinanti institucija: Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Projekto partneriai:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
VšĮ Kėdainių ligoninė
VšĮ Marijampolės ligoninė
VšĮ Jurbarko ligoninė
VšĮ Jonavos ligoninė
VšĮ Prienų ligoninė
VšĮ Vilkaviškio ligoninė
VšĮ Šakių ligoninė

Projektui skirtas finansavimas: 13.551.990 Eur

VšĮ Šakių ligoninei skirtas finansavimas – 5.909,64 Eur medicinos ir kitos įrangos įsigijimui (covid-19)

Projektas finansuojamas: Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir Europos socialinio fondo lėšomis
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. kovo mėn. - 2021 m. gruodžio mėn.
Projekto statusas: Įgyvendinamas

Atnaujinta: 2023 gegužės 08, Pirmadienis 13:05